Klas 2 (1921)
In Eindhoven
is het nu:
K053
K053
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven

Rechts op de foto staat Dhr. Krabbedam, de naamgever van deze school.

De inzender van deze foto schreef er het volgende bij:

In mijn jeugd heb ik de lagere school in Eindhoven doorlopen. Dat was de Krabbedamschool op de Keizersgracht,
daar waar nu het Krabbedampad is.
Op bovenstaande foto, genomen in 1921, staat de toenmalige tweede klas. Enkele namen die ik me nog kan
herinneren zijn Wim van Oers, Wim van Bergeijk en de gebroeders Tini en Jan Goosen.
Rechts is de hoofdonderwijzer de heer Krabbedam te zien en de naam van onderwijzer links weet ik niet meer.
Via deze "Kik op Toen" hoop ik in contact te komen met nog in leven zijnde oud-medeleerlingen om zodoende
eens te kijken of we een reŘnie van klasgenoten en andere leerlingen van de Krabbedamschool op kunnen zetten.
Allemaal zo klaar als een klontje.

Ge´nteresseerden of betrokkenen kunnen schriftelijk contact opnemen met:
Dhr. H. Schopman
Kerkraderweg 158
6416 CN  Heerlen