Klas 6 (1918-1919)
In Eindhoven
is het nu:
K052
K052
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven

Rechts op de foto staat Dhr. Krabbedam, de naamgever van deze school.