Klas 2 (1952-1953)
In Eindhoven
is het nu:
K050
K050
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
1.  Dhr. Groenen
2.  Frits van Nunen ?
3.  Jennie Leijdsman
4.  Hannie Groothuis
5.  Irma Stellingsma ?
6.  Janny Sterringa ?
7.  Paulien Compaan
8.  Ans Jonker
9.  Annie de Haan ?

10.  Hennie Brouwer
11.  Wim Konijnenberg ?
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   

19.  
20.
21.   
22.
23.   
24.   
25.   
Met dank aan Hennie Brouwer
voor het beschikbaar stellen van deze foto.