Klas 1-2 (1953-1954)
In Eindhoven
is het nu:
K048
K048
DE KRABBEDAM
Openbare MULO
Eindhoven
Met dank aan Hennie Brouwer
voor het beschikbaar stellen van deze foto.